home

Základní dělení staveb


Základní dělení staveb na základě energetické náročnosti:

Dle českých a evropských norem lze budovy rozdělit podle spotřeby energie na několik kategorií:

Standardní rodinný dům – pro novostavby RD platí požadavek max. roční spotřeby energie 142 kWh/m2 (zák.č.406/2000 Sb. a vyhláška č.148/2007 Sb.)

Standardní bytový dům – pro novostavbu BD platí požadavek max. roční spotřeby energie 120 kWh/m2 (zák.č.406/2000 Sb. a vyhláška č.148/2007 Sb.)

Nízkoenergetický rodinný dům – objekt, který splňuje všechna následující kritéria (dle TNI 730329):

• Zajištění přívodu čerstvého vzduchu do všech pobytových místností
• Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti ≤ 27°C
• Měrná roční potřeba energie na vytápění je nejvýše 50 kWh/ m2
• Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U v max. výši doporučených hodnot dle ČSN 730540-2
• Střední hodnota součinitele prostupu tepla Uem ≤ 0,35
• Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η ≥ 75 %
• Neprůvzdušnost obálky budovy η50 ≤ 1,5/h

Energeticky pasivní RD – objekt, který splňuje všechna následující kritéria (dle TNI 730329):

• Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U v max. výši doporučených hodnot dle ČSN 730540-2
• Střední hodnota součinitele prostupu tepla Uem ≤ 0,22
• Zajištění přívodu čerstvého vzduchu do všech pobytových místností
• Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η ≥ 75 %
• Neprůvzdušnost obálky budovy η50 ≤ 0,6/h • Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti ≤ 27°C
• Měrná roční potřeba energie na vytápění je nejvýše 20 kWh/ m2
• Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy nejvýše 60 kWh/m2 a rok